"Бачу Беларусь такой"

Рэспублiканскi лiтаратурна-паэтычны праект “Бачу Беларусь такой”

У БДУIР пайшла творчая сустрэча з членам Саюза пісьменнікаў Беларусі Аленай Стэльмах i народным артыстам Беларусi Эдуардам Ханком. Таксама удзельнiкi мерапрыемства мелi магчымасць пазнаемiцца з фотаработамi члена Саюза пісьменнiкау Беларусi Уладзiслава Цыдзiка.

Навучэнцы i супрацоунiкi фiлiяла атрымалi сапраудную эстэтычную асалоду падчас прявядзення сустрэчы. Дзякуй гасцям i арганiзатарам за цудоуную творчую атмасферу!