Скарбы дауняга пiсьменства

Навукова – папулярная лекцыя “Беларускія летапісы як помнікі літаратуры” з супрацоўнікамі НАН Беларусі на базе Цэнтральнай бiблiятэкi iмя Янкi Купалы.